Shot Roulette (svenska shotroulette) är en spännande klassiker. Vem tar den skarpa shotten? Reglerna är enkla, en lika mängd shotglas, motsvarande antalet spelare ställs fram. Ett skarpt, resten lösa.

Så spelar du

  1. Ställ fram ett shotglas per deltagare
  2. Fyll ett glas med klar starksprit (t.ex. vodka). Resten av glasen fylls med vatten. (Om ni är många spelare kan något extra glas fyllas med vodka)
  3. Blanda glasen.
  4. Alla väljer sedan ett glas, och halsar detta (utan att först lukta på det).
  5. Den deltagaren som fick spriten åker ur leken och får vänta till nästa omgång.
  6. Därefter fyller e sedan på på nytt och gör likadant. Vinner gör den som är sist kvar.