Buffalo är ett dryckesspel som fortlöper hela kvällen. En regel bestäms, till exempel att deltagarna inte får dricka med sin huvudhand.

Om en medspelare ser någon dricka med sin huvudhand ropar denna “Buffalo”. Deltagaren som drack med fel hand måste då svepa hela sin dryck som denna har i sin hand.