Uppdragsleken (även kallad uppdrag under tallriken) går ut på att följa uppdragen på lappar. Leken spelas bäst med sex till åtta deltagare eller fler.