Deltagarna ska försöka hitta sin silhuett ‐ den deltagare som har samma charad ‐ utan att tala och sedan sitta ner. Frågan är om hen gissat rätt?

Förbered lika många antal små papperslappar som antalet deltagare i leken. Bestäm vad som ska dramatiseras beroende på lekdeltagarnas ålder, t. ex. djur, yrken, kända artister, seriefigurer. Varje sak ska skrivas eller ritas på två lappar.

Lägg alla lapparna i en skål och blanda. Placera deltagarna ståendes i en ring på golvet och gå runt med skålen så att alla får ta var sin lapp. När alla har en lapp så kan leken börja ‐ alla ska under största möjliga tystnad dramatisera det som står på sin lapp.

Målet med leken är att deltagarna ska finna sin silhuett ‐ det vill säga den som har samma sak på sin lapp. När en deltagare tror sig ha hittat sin silhuett så ska han/hon sätta sig ner. När alla sitter ner går man igenom vem som prickat rätt och vunnit och vem som inte hittat sin silhuett.