Etikett: Tärning

Treman

Treman är ett dryckesspel som i grunden går ut på att man utifrån två tärningars utslag får dricka valfri dryck. Drycken består oftast av öl eller cider då starkare drycker snabbt leder till att man måste avsluta spelomgången. Spelet utövas vanligen av högskolestudenter.

Spelregler

Vid spelets början utser man en treman. Treman blir vanligtvis den äldsta spelaren, men regionala skillnader förekommer. Denna person börjar med att slå de båda tärningarna. Följande scenarion kan då inträffa:

 • Båda tärningarna visar lika: Kastaren får dela ut samma antal klunkar dryck som tärningarnas ögon visar. Exempelvis innebär två fyror att antingen åtta klunkar får delas ut till en enskild person eller fyra klunkar vardera till två personer. Det går alltså inte att ge en klunk var till åtta personer eller göra andra uppdelningar. Tärningskastaren får gärna själv dricka klunkarna. Detta är mer regel än undantag när tärningarna visar två ettor. Slår man två ettor bör man säga “gentlemanna” och ta två klunkar själv för att undvika att få många klunkar själv senare i spelet.
 • Tärningarna visar sammanlagt sju: Kastaren säger “seven ahead” och nästa person i tur att slå får ta en klunk.
 • Tärningarna visar sammanlagt nio: Kastaren säger “nine behind” och personen före i turordningen får ta en klunk.
 • Tärningarna visar sammanlagt elva: Alla spelare måste hålla ett finger på näsan, i vissa fall bestäms att det är flaskan/burken som skall vidröra näsan, detta ger naturligt en mer effektfull och varsam rörelse. Den sista spelare som gör detta måste ta en klunk.
 • Tärningarna visar tre i någon kombination: För varje trea som man kan få ihop med tärningarna måste den som är treman ta en klunk. 1+2 ger en klunk till treman, likaså 3+4 som även ger “seven ahead” till nästa person i turordningen. 3+3 ger två klunkar till treman samtidigt som totalt sex klunkar skall delas ut av tärningskastaren.
 • Inget av ovanstående: Turen går vidare till nästa spelare i ordningen att kasta tärningarna.
 • Minst en tärning visar en trea, och kastaren är samtidigt treman: Vid detta specialfall blir den som är treman av med titeln treman så fort som denna slår en ogiltig tärningskombination vilket vanligtvis skulle resultera i att turen går vidare till nästa person. Den vanligaste regeln är att tremannen själv får utse en ny treman. Dock måste tärningarna ha gått ett helt varv i ringen innan en treman kan bli av med titeln.

Ett regeltillägg är ofta att man får samla klunkar på hög. Ett exempel är om en deltagare behöver uppsöka toaletten. Under tiden denna spelare är ute ur ringen kan tärningskastarna välja att dela ut klunkar till denna person som sedan vid återinträde i spelet får dricka dessa. Det är inte helt ovanligt att man på kort tid på detta vis kan få närmare hundra klunkar att dricka.

Det finns inga vinnare i Treman. Inte heller några förlorare.

Suptärning

Suptärning är ett dryckesspel som spelas med en tärning. Tärningens utfall avgör vad som sker.

Tillbehör

 • En tärning
 • Alkoholhaltig dryck

Deltagare

 • Tre eller fler (även om två deltagare kan fungera, men det blir inte lika kul)

Regler

 1. Bestäm vem som börjar genom att slå tärning om vem som får högst nummer. Spela sedan medsols.
 2. Den första deltagaren slår sedan, om den får:
  1. 2:a eller 4:a måste den dricka 2 respeketive 4 klunkar.
  2. Om den får 1:a, 3:a eller 5:e händer inget och det är nästa spelares tur.
  3. Om det blir en 6:a måste alla andra dricka varsin klunk. Spelaren som kastade får även kasta en gång till.
 3. Börja om på punkt 2 med nästa spelare.

Mexico

Mexico är ett dryckesspel där spelarna använder sig av två tärningar, förslagsvis sitter man runt ett bord eller golv.

Tanken med spelet är att man, med dolda tärningskast (exempelvis genom att kupa händerna över tärningarna), hela tiden ska slå högre än spelaren innan, alternativt syna en eventuell bluff. Den äldste spelaren (spelare 1) börjar kasta och påstår då att han fått 43. Spelaren efter (Spelare 2) väljer då om hon vill syna eller slå. Väljer hon att syna måste den som kastat visa upp huruvida han slagit 43 eller ej, väljer hon att slå skall hon slå högre än, eller exakt, 43 (fortfarande dolt). Om spelare 2 väljer att syna och spelare 1 har bluffat så får spelare 1 dricka ett, för kvällen lämpligt antal straffklunkar. Om spelare 1 däremot talar sanning får spelare 2, som synat fel, dricka motsvarande antal.

Ordningsföljd på tärningsslagen

 • 2+1 – Mexico (högst)
 • 1+1 – Canada
 • 6+6 – Sextiosex
 • 5+5 – Femtiofem
 • 4+4 – Fyrtiofyra
 • 3+3 – Trettiotre
 • 2+2 – Tjugotvå
 • 6+5 – Sextiofem
 • 6+4 – Sextiofyra
 • 6+3 – Sextiotre
 • 6+2 – Sextiotvå
 • 6+1 – Sextioett
 • 5+4 – Femtiofyra
 • 5+3 – Femtiotre
 • 5+2 – Femtiotvå
 • 5+1 – Femtioett
 • 4+3 – Fyrtiotre
 • 4+2 – Fyrtiotvå
 • 4+1 – Fyrtioett
 • 3+2 – Trettiotvå
 • 3+1 – Trettioett (lägst)

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén