Nummerleken är en riktigt enkel julklappslek, där deltagarna genom lottdragningen väljer paket, från bordet eller från någon annan som redan valt. Den kräver lite förberedelser och alla i leken är garanterade en julklapp.

Förberedelser

  • Skapa lika många små lappar som det finns deltagare. Numrera dessa från 1 och uppåt, lägg sedan dessa i en skål. Dessa är ”lotterna” som används i julklappsspelet.
  • Du kan hämta små numrerade lappar här, (numrerade 1-50) som bara är att printa och sedan klippa isär. (PDF)

Så spelar du

  • Alla lägger varsin julklapp i en hög på bordet. Därefter drar varje deltagare en lapp var från skålen, låt den äldsta dra första lappen. När alla fått en lapp visar alla sedan sitt nummer.
  • Den som fått nummer 1 får sedan ta ett paket ur högen, öppna det och placera det framför sig.
  • Nu får den som har nummer 2 på sin lapp välja om denna vill ta julklappen från nummer 1 eller öppna ett eget paket.
  • Om denna väljer att ta paket nummer 1, får personen med nummer 1 ta ett nytt paket och öppna det.
  • Därefter får nummer 3 välja om denna vill ta ett paket från högen eller från nummer 1 eller 2.
  • Bäst i lottningen är alltså att ha den lapp med det högsta numret, på så vis får denna välja mellan att ta ett paket från någon av de andra deltagarna eller ta det sista oöppnade paketet i högen.