I Spola kröken ska tävlanden balansera en öl-/läskburk på den diagonala kanten i botten av burken. Det är inte möjligt att balansera en full burk och därför måste den tävlande dricka ur en viss del av innehållet i burken.

Regler

  1. På en given signal börjar alla deltagare dricka ur varsin burk. Alla deltagare har ett försök på sig att dricka lämplig mängd innan de provar att balansera sin burk.
  2. Följande scenarion kan nu uppstå:
    1. En deltagare att druckit exakt mängd och burken kan balanseras. Denna deltagare behöver inte medverka under nästa runda.
    2. En deltagare har druckit för mycket och burken kommer därför tippa upp upprätt. Deltagaren får dricka upp resten som straff. Deltagaren tar en ny burk till nästa omgång.
    3. En deltagare har druckit för lite och burken kommer därför vilja tippa omkull. Deltagaren får ta två straffklunkar – med risk för att “råka” dricka för mycket så att burken inte går att balansera i nästa omgång heller.
  3. Fortsätt spelet enl. punkt 1.