Till denna lek behövs en gurka. Lekens deltagare delar in sig i sina lag. En lekledare placerar gurkan på önskad plats hos en deltagare, sedan börjar deltagarna skicka runt gurkan inom laget ‐ utan att använda händerna. Om ett lag tappar gurkan börjar man om från början. Det lag som skickar gurkan först, genom hela ledet, på kortast tid vinner.

Det roliga i leken är att gurkan ibland passas på kreativa och skenbart utmanade vis.