Kasta gris är en lek som passar bra när ni är några stycken. Bilda en ring tillsammans och använd en mjuk, lite större boll.

Kasta bollen till varandra, kasta slumpmässigt till olika mottagare och den som tappar bollen ger ni den första bokstaven i namnet gris.

Fortsätt på samma vis för alla som tappar bollen ända tills någon av er har tappat bollen 4 gånger och då blir tävlingens gris. Ni bestämmer själva hur länge ni vill bolla men den som får hela namnet gris bokstaverat är den som först förlorar.