Kapten är ett dryckesspel där spelare dricker ett antal klunkar alkoholhaltig dryck. Antalet klunkar som spelaren dricker ökar för varje runda, första rundan, en klunk, andra rundan, två klunkar, o.s.v.

Innan spelaren får dricka sin/sina klunkar, måste denna utföra en kombination av ramsor, gester, handslag och fottramp. Misslyckas man med den kombination man har som uppgift att utföra, måste man göra samtliga kombinationer om igen.

Exempel

  • Runda ett – Ett handklapp, dricka en klunka.
  • Runda två – Ett handklapp, ett fottramp, dricka två klunkar.
  • Runda tre – Ett handklapp, ett fottramp, säga: “Kapten, nu dricker jag”, dricka tre
  • Runda fyra – Ett handklapp, ett fottramp, säga: “Kapten, nu dricker jag”, hålla drickan i vänster hand, dricka fyra klunkar.
  • Runda fem – Ett handklapp, ett fottramp, säga: “Kapten, nu dricker jag”, hålla drickan i vänster hand, stå upp, dricka fyra klunkar.