Finns i sjön är baserat på det alkoholfria sällskapsspelet med samma namn. Spelet är lämpligast för två till fyra deltagare. Varje spelare har med sig ett antal alkoholhaltiga drycker.

Förberedelser

  • Dela ut 4 kort till varje spelare, som de får se. Men visa inte korten för några andra.
  • Ta resten av korten i kortleken och sprid ut dem på bordet med baksidan upp. Det är dessa kort som bildar en sjö.

Spelregler

När det blir en spelare tur så måste spelaren begära ett kort från en annan spelare. Färg behövs inte namnges. Spelare får bara begära kort som han själv har på sin egen hand.

  1. Om den andra spelare har kortet som den första spelaren begärde så måste den andra spelare lämna över samtliga kort i samma valör och dricka två klunkar. Den första spelaren får nu fråga igen en annan eller samma spelare efter kort.
  2. Om spelare inte har några av de begärda korten säger spelaren Finns i sjön och spelaren som begärde kort får plocka upp ett kort ur sjön samt dricka en klunk. Turen går nu över till nästa spelare.

Om spelare som har begärt korten får 4 stycken av samma valör så läggs korten åt sidan och de andra spelarna dricker fyra klunkar var.

Om spelare får sin hand tom så plockar spelaren upp ett kort från sjön. Så det hela tiden finns minst ett kort på handen.

Vinnaren (och förloraren)

När alla kort är spelade, så sjön är slut och spelarna inte har några kort på handen så är spelet över. Den med mest kort undanstoppade har vunnit. Den med minst kort undanstoppade har förlorat och måste halsa sin dryck.