Det relaterade ordet är en spännande ordlek utan tillbehör.

Regler

  1. Alla deltagare sätter sig runt i en ring och en person utses som lekledare.
  2. Lekledare utser en person att börja, då denna säga ett valfritt ord, vilket som helst ex. tekopp.
  3. Nästa person ska säga ett ord som relaterar med tekopp ex. keramik.
  4. Spelet fortsätter tills någon säger ett orelaterat ord (här är lekledare viktig).
  5. Nu ska hon eller han dricka den förutbestämda mängden alkohol.
  6. Kom ihåg att lekledarens röst är avgörande!