Burr är ett dryckesspel som sätter dina matematiska sidor på prov. Spelarna sitter placerade i någon form av en cirkel, antingen på golvet eller runt ett bord. Anledningen till den placeringen är att det underlättar turordningen. Varje spelare har en alkoholhaltig dryck. Burr är också ett delmoment i Ölspelet.

Spelregler

En spelare börjar med att säga 1, nästa säger 2, nästa 3, osv. Spelarna räknar alltså uppåt i turordning. Det som gör Burr svårt är att det innehåller förbjudna tal som inte får sägas:

  • Tal som är delbara med sju: (7, 14, 21, 28, 35, …)
  • Tal som innehåller sju: (17, 27, 37, …)
  • Dubbeltal, tal som innehåller två av samma siffror: (11, 22, 33, 44, …)

Istället för att säga det förbjudna talet säger spelaren Burr. Vid burr, byter räkneordningen håll.

Skulle en spelare av misstag säga ett förbjudet eller fel tal eller burr vid fel tillfälle tvingas denna dricka en straffklunk. Denna spelare börjar sedan leken genom att säga 1.