Det oskyldiga ordförklaringsspel Alias går att modifiera till ett dryckesspel/fyllespel. En liknande variant går att spela med det oskyldiga spelet “Med andra ord”.

Förberedelser

  • Spelet “Alias” (finns i välsorterade leksaksaffärer)

Deltagare

  • Minst 2 lag med minst 2 personer i varje lag (alltså totalt minst 4 deltagare)

Regler

Precis som i ursprungspelet ska den ena personen i laget försöka förklara ord för den andra deltagaren i samma lag som då ska gissa vilket ordet är, t.ex. “Den luktar illa och åker runt bland husen och hämtar avfall”, rätt svar är då “sopbil”.

Reglerna för dryckesvarianten

  1. Utse att lag som ska börja. Den ena personen i laget tar upp ett spelkort och ska förklara för sin lagkamrat vilket ord det är som står på brickan. Samtidigt vänder motståndarlaget timglaset så att tiden börjar räkna ner (ca 30 sekunder).
  2. Man har ca 30 sekunder på sig (timglaset) att förklara de tre första orden på kortet.
  3. Om man gissar alla tre orden rätt går turen vidare till nästa lag. Om man missar ett ord eller mer måste båda deltagarna i laget ta en shot var per missat ord.